dnes je 20.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

461/2003 Z.z., Zákon o sociálnom poistení, v znení účinnom k 15.7.2023

461/2003 Z.z.
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o sociálnom poistení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
43/2004 Z.z.
1. 2. 2004
viď body 6, 18, 58, 66
43/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení a dopĺňa § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123
43/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 66 novelizačných bodov
186/2004 Z.z.
15. 4. 2004
mení, 27 novelizačných bodov
186/2004 Z.z.
1. 1. 2005
viď bod 4
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 6
391/2004 Z.z.
9. 7. 2004
mení a dopĺňa § 4, § 7, § 20
439/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení, 12 novelizačných bodov
439/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 23 novelizačných bodov
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 122, § 157, § 168 a § 248
721/2004 Z.z.
28. 12. 2004
meni § 277b
721/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 77 novelizačných bodov
82/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 226, § 231, § 233 a dopĺňa nový § 293c
244/2005 Z.z.
14. 6. 2005
viď bod 10
244/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení, 16 novelizačných bodov
351/2005 Z.z.
1. 9. 2005
dopĺňa nový § 277c a § 277d
534/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 131
584/2005 Z.z.
20. 12. 2005
dopĺňa § 226
584/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 63,§ 168, § 226 a dopĺňa nový § 293f
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
mení, 165 novelizačných bodov
310/2006 Z.z.
1. 1. 2008
vid body 43, 45, 49 a 56
460/2006 Z.z.
19. 7. 2006
ruší § 263 ods. 2, 4, 5, 6, 7
529/2006 Z.z.
1. 10. 2006
dopĺňa § 277, § 278, § 293l a nové § 263a a § 263b
566/2006 Z.z.
14. 10. 2006
pozastavuje účinnosť § 82 ods. 10
592/2006 Z.z.
9. 11. 2006
dopĺňa § 285
677/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 46 novelizačných bodov
274/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 285
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
555/2007 Z.z.
30. 11. 2007
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
555/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 152 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 168 a § 293ar
659/2007 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
204/2008 Z.z.
13. 6. 2008
mení § 80 a § 293e
434/2008 Z.z.
15. 11. 2008
dopĺňa §293as a §293at
449/2008 Z.z.
20. 11. 2008
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
449/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
449/2008 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa § 72 a § 293ax
599/2008 Z.z.
14. 7. 2009
dopĺňa § 4, § 7, § 20, § 293 bf a poznámku pod čiarou
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení § 293bg
108/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
dopĺňa § 293bj
200/2009 Z.z.
1. 6. 2009
dopĺňa § 226 a poznámku pod čiarou
285/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 179 a § 285
571/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 226
572/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
572/2009 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
572/2009 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 120
572/2009 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 9. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa §138
403/2010 Z.z.
1. 11. 2010
mení § 122
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 90 novelizačných bodov
125/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa § 170 a poznámku pod čiarou
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
dopĺňa § 239
250/2011 Z.z.
1. 8 2011
dopĺňa § 170
334/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
334/2011 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
348/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 12
521/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
521/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 8. 2016
mení a dopĺňa § 65 a § 65a
413/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
96/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení § 184 ods. 5
338/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 61 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 170 a poznámku pod čiarou
183/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
183/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
195/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení § 155
204/2014 Z.z.
1. 8. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
240/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
298/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
25/2015 Z.z.
15. 3. 2015
dopĺňa § 293dj, § 293dk a poznámku pod čiarou
32/2015 Z.z.
5. 3. 2016
mení a dopĺňa § 122
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení § 4, § 17 a poznámky pod čiarou
77/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení 1 novelizačný bod
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
112/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
140/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
140/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
176/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa § 190 a poznámku pod čiarou
336/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
407/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 53, § 293dm a 293dn
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 293do a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
285/2016 Z.z.
30. 10. 2016
dopĺňa § 293dq a § 293dr
285/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
310/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
355/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 15 a § 22
2/2017 Z.z.
1. 3. 2017
dopĺňa § 240 a poznámku pod čiarou
2/2017 Z.z.
1. 4. 2017
dopĺňa § 240
2/2017 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
85/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení § 53
184/2017 Z.z.
30. 10. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
184/2017 Z.z.
31. 12. 2017
dopĺňa § 65a
184/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
264/2017 Z.z.
1. 9. 2018
dopĺňa § 171 a poznámky pod čiarou
266/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 70 novelizačných bodov
266/2017 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
279/2017 Z.z.
30. 4. 2018
dopĺňa § 293eb
279/2017 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 293ec a poznámky pod čiarou
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa § 293eaa a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 123, § 127, § 226 a poznámku pod čiarou
191/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa § 15, § 22 a § 229
282/2018 Z.z.
30. 10. 2018
dopĺňa § 293ed
282/2018 Z.z.
1. 11. 2018
dopĺňa § 293ee
282/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 65a
314/2018 Z.z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa § 35, § 43, § 51a a poznámku pod čiarou
317/2018 Z.z.
19. 11. 2018
mení § 4 a § 138
317/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
317/2018 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
317/2018 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
366/2018 Z.z.
30. 12. 2018
mení § 293do
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 293eh a poznámku pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
105/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
dopĺňa § 170 a poznámky pod čiarou
225/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
225/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
231/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
321/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
381/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 170
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
vkladá § 293em
381/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa § 170
382/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 82b
466/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
467/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 82b
467/2019 Z.z.
1. 4. 2021
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
63/2020 Z.z.
27. 3. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
46/2020 Z.z.
1. 4.2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
385/2019 Z.z.
1. 4.2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
393/2019 Z.z.
1. 4.2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
46/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 226
66/2020 Z.z.
4. 4. 2020
dopĺňa § 293et až § 293ev
68/2020 Z.z.
6. 4. 2020
dopĺňa § 293ew
95/2020 Z.z.
25. 4. 2020
dopĺňa § 293ex
125/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení prílohu číslo 1
127/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
157/2020 Z.z.
17. 6. 2020
dopĺňa § 293fb a 293fc
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
258/2020 Z.z
23. 9. 2020
dopĺňa § 293fe
198/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení § 171
275/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
296/2020 Z.z.
31. 10. 2020
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
296/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení § 226
330/2020 Z.z.
21. 11. 2020
dopĺňa § 293fea
372/2020 Z.z.
30. 12. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
372/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
365/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
426/2020 Z.z.
1. 4. 2021
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
126/2021 Z.z.
1. 7. 2021
dopĺňa § 170
130/2021 Z.z.
10. 4. 2021
dopĺňa § 293fef až § 293fek
130/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
215/2021 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
215/2021 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
265/2021 Z.z.
1. 8. 2021
dopĺňa § 285
283/2021 Z.z.
5. 8. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
355/2021 Z.z.
1. 11. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
397/2021 Z.z.
21. 2. 2022
dopĺňa § 170
412/2021 Z.z.
15. 11. 2021
dopĺňa § 293fel
431/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 3 novelizačné body
454/2021 Z.z.
10. 12. 2021
dopĺňa § 170
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
dopĺňa § 293fr
125/2022 Z.z.
13. 4. 2022
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
125/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 70 novelizačných bodov
125/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
248/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
249/2022 Z.z.
1. 9. 2022
dopĺňa § 170
350/2022 Z.z.
1. 11. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
352/2022 Z.z.
1. 11. 2022
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
352/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
352/2022 Z.z.
1. 2. 2023
dopĺňa § 293fz
399/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
399/2022 Z.z.
1. 5. 2023
dopĺňa § 241a
399/2022 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
421/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
65/2023 Z.z.
1. 10. 2023
doteraz neuvedené
71/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
71/2023 Z.z.
1. 1. 2024
doteraz neuvedené
182/2023 Z.z.
1. 9. 2023
doteraz neuvedené
203/2023 Z.z.
1. 1. 2024
doteraz neuvedené
210/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
210/2023 Z.z.
1. 1. 2024
doteraz neuvedené
210/2023 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
273/2023 Z.z.
13. 7. 2023
dopĺňa § 48
273/2023 Z.z.
1. 8. 2023
doteraz neuvedené
273/2023 Z.z.
1. 9. 2023
doteraz neuvedené
273/2023 Z.z.
1. 1. 2024
doteraz neuvedené
274/2023 Z.z.
1. 8. 2023
doteraz neuvedené
275/2023 Z.z.
15. 7. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
275/2023 Z.z.
1. 10. 2023
doteraz neuvedené
275/2023 Z.z.
1. 1. 2024
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia, konanie vo veciach sociálneho poistenia a konanie vo veciach vymáhania pohľadávok.
(2) Tento zákon upravuje aj výkon starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ozbrojených príslušníkov finančnej správy1a) (ďalej len „policajt”), profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1b) vojakov mimoriadnej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov