dnes je 19.1.2021

Input:

Návod na použitie štruktúry registratúrneho plánu

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.21.3 Návod na použitie štruktúry registratúrneho plánu

Ing. Mária Vépyová, PhD.; korektúra: Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod

Štruktúra registratúrneho plánu je vecne zoradeným rozpisom možného vecného členenia registratúry (dokumentácie) vzniknutej z činnosti podnikateľských subjektov z oblasti výroby, stavebníctva, veľkoobchodu, maloobchodu a dopravy bez ohľadu na právnu formu podnikania. Neodporúčame použiť ju pri príprave registratúrnych plánov podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa poisťovníctvom a peňažníctvom, štátnu správu a samosprávu. K členeniu registratúry každého pôvodcu treba samozrejme pristupovať individuálne s ohľadom na špecifické druhy záznamov organizácie a po dôslednej analýze typov dokumentov, ktoré organizácia produkuje, resp. prijíma.

Uvedenú štruktúru registratúrneho plánu je preto možné použiť ako jeden z podkladov pre vytvorenie schémy registratúrneho plánu Vašej organizácie.

Znaky hodnoty a lehoty uloženia jednotlivých druhov agend sú uvedené vo forme odporúčania. Rozhodnutie o ich úprave či zmene v rámci registratúrneho plánu každej organizácie je závislé od jej prevádzkovej potreby v konkrétnych podmienkach. Zároveň môže byť ovplyvnený začiatok doby jej plynutia, a to napr. po skončení platnosti daného registratúrneho záznamu (napr. príkaz riaditeľa), po roku posledného použitia (napr. dokumentácia pre výpočtovú techniku), od posledného zápisu v knihe, a pod. Tieto špeciálne podmienky je nutné uviesť aj v registratúrnom pláne, vo všeobecnosti inak platí, že lehota uloženia začína plynúť 1. januára roku