dnes je 19.1.2021

Input:

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.2.1 Účtovanie členských príspevkov v roku 2020

Dr. Jozef Sýkora, MBA


Zaúčtovali sme správne členské príspevky na rok 2020, keď sme použili 548/321? Taktiež by nás zaujímalo, či je správne zvolená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie – 642006 v rámci účtovania v obci.

Odpoveď:

Účastník združenia účtuje o úhrade prostriedkov cez účet 396 súvzťažne s účtom 221 (rozpočtová organizácia rovnako s účtovaním cez samostatný účet 221). Náklad na úhradu členského (zúčtovací predpis) je účtovaný cez účet 585 súvzťažne s účtom 396. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie výdavku je podpoložka 642006 Na členské príspevky. Uvedené platí i pre obce a mestá v roku 2020.

Na uvedenej podpoložke 642006 Na členské príspevky sa klasifikuje platenie členských príspevkov za členstvo v záujmových a iných združeniach v