dnes je 1.7.2022

Zmeny pri poskytovaní pandemickej OČR

21.9.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novela školského zákona od 1. septembra 2017Garancia

28.8.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane v roku 2020Archív

21.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v roku 2019Archív

9.5.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšie opatrenia vlády SR na pomoc rodinám

29.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vybrané časté nedostatky pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2018Archív

23.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zálohových faktúr vo verejnej správe v roku 2018Archív

24.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka platov vo verejnej správe 2018

14.8.2018, Mgr. Jana Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v roku 2019 pre zamestnancov, rodiny a seniorov

3.1.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Smernica k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciGarancia

1.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovanie finančných darov v neziskovej organizácii v roku 2019Archív

17.2.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruArchív

8.3.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov