dnes je 4.2.2023

Zmeny pri poskytovaní pandemickej OČR

21.9.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane v roku 2020Archív

21.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané časté nedostatky pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2018Archív

23.11.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v roku 2019Archív

9.5.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zálohových faktúr vo verejnej správe v roku 2018Archív

24.10.2018, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšie opatrenia vlády SR na pomoc rodinám

29.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poskytovanie finančných darov v neziskovej organizácii v roku 2019Archív

17.2.2019, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o brigádnickej práci študentovGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Povinnosť školy zverejňovať faktúry v centrálnom registri v roku 2019Archív

23.8.2019, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zisťovaní priemerného zárobkuArchív

3.11.2022, Ing. Miroslav Mačuha, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciGarancia

22.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruArchív

31.10.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov