dnes je 6.10.2022

Checklist - Smernica - Smernica o poskytovaní dovolenky na zotavenieArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o poskytovaní odstupného a odchodnéhoArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezentácia - Smernica - Smernica o účtovaní a odpisovaní majetkuGarancia

3.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o účtovaní a odpisovaní majetkuGarancia

3.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica - Požiarny evakuačný plánArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o tvorbe a evidencii interných predpisovGarancia

9.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovostiArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o protipožiarnej hliadke pracoviskaArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezentácia - Smernica - Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obciGarancia

9.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

8.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o vybavovaní sťažností a petícií podaných obciGarancia

9.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezentácia - Smernica - Smernica o tvorbe a evidencii interných predpisovGarancia

9.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Smernica o tvorbe a použití sociálneho fonduArchív

5.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely - obecArchív

24.8.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii drobného hmotného majetkuGarancia

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k používaniu dezinfekcie počas pandémie COVID-19Garancia

15.1.2022, Bc. Michal Pecek, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k dodržiavaniu bezpečných odstupov počas pandémie COVID-19Garancia

10.1.2022, Bc. Michal Pecek, Ing. Lukáš židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

18.5.2022, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interná smernica pre účely poistenia majetkuGarancia

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov a o ich rozvojiArchív

29.3.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o domáckej práci a telepráciGarancia

14.4.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o práci z domu - home officeGarancia

13.4.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej službyGarancia

26.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o organizácii pracovného času v dopraveGarancia

3.3.2022, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práciGarancia

2.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k účtovným a interným dokladomGarancia

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o poverení zodpovednej osobyArchív

4.5.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022

Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v POGarancia

22.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmiGarancia

3.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

24.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systémeArchív

20.8.2021, Ing. Iveta Harušťáková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - Požiarny poriadok obceGarancia

5.1.2022, Bc. Michal Pecek, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a obciGarancia

14.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri zváraníGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov