dnes je 12.4.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 69/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbuGarancia

8.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od apríla tohto roku nastáva účinnosť vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu, ktorej zmyslom je ustanoviť podrobnosti o územnotechnických požiadavkách na výstavbu podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 200 ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 67/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)Garancia

5.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S platnosťou od 1. apríla 2024 sa mení a dopĺňa Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru). Predmetom úprav sú predovšetkým nasledujúce zmeny: vypustenie odsekov 3 až 7 z pravidla 6, vloženie nového pravidla 7a – zníženie poplatkov ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 66/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)Garancia

5.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S platnosťou od 1. apríla 2024 sa mení a dopĺňa vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru). Predmetom úprav sú nasledujúce body: 1. Pravidlo 1 znie: „V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom je požiadavka používať ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 68/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstvaGarancia

5.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Švédsko sa vo štvrtok 7.3. 2024 oficiálne stalo 32. členským štátom Severoatlantickej aliancie. 5. júla 2022 bol v Bruseli podpísaný Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením ...

Podrobnosti k vyhláške č. 63/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverziiGarancia

4.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii bola vypracovaná na základe ...

Podrobnosti k vyhláške č. 62/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správyGarancia

3.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Právny rámec štandardov pre informačné technológie verejnej správy je upravený v zákone o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 61/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republikyGarancia

3.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z. predstavuje vykonávací predpis zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 1. apríla dochádza k novelizácii nariadenia vlády Slovenskej ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 59/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencaGarancia

2.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 60/2024 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na UkrajineGarancia

2.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa  1. apríla 2024 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 60/2024 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine sa poskytuje za ubytovanie ...

Podrobnosti k vyhláške č. 58/2024 Z. z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa mení vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značeníGarancia

29.3.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Účinnosť novely Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020  Z. z. o dopravnom značení, ktorá mala vstúpiť do platnosti 1. apríla 2024, sa posúva na 1. apríla 2029. O dôvodoch tohto postupu informovali na tlačovej konferencii v pondelok 26. februára 2024 minister ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vyhlásenie ručiteľa Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom ....................... vyhlasujem ...

Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v príspevkovej organizáciiGarancia

16.11.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:           Názov internej smernice:     Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob     Poradové číslo smernice:           Vypracoval:           Schválil:           Dátum ...

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

6.11.2023, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP Dátum školenia: Obsah školenia: Časový rozsah školenia: Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal: Podľa Osnovy právnych predpisov ...

Spôsob vedenia účtovníctva v POGarancia

16.8.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:         Názov internej smernice:     Spôsob vedenia účtovníctva     Poradové číslo smernice:         Dátum vyhotovenia internej smernice:         Za správnosť smernice zodpovedá:   ...

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

19.6.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Okresný súd v ......... (uviesť sídlo súdu)  Žalobca Meno, priezvisko, titul: Pracovné zaradenie: Pracovisko: Trvalé bytom: Štátna príslušnosť: Telefónne číslo: Žalovaný Názov ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - čo je dobré aktualizovať, a na ktoré treba upozorniť

Podcast - Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - je zameraný na novely - Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, konkrétne zák...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.4.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.4.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov