dnes je 4.2.2023

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 24/2023 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.Garancia

31.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ústavný vývoj v priestore strednej a východnej Európy podnietil Benátsku komisiu k vydaniu stanoviska, v ktorom vyjadrila svoj názor, že skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum je západnej demokracii cudzie a v prípade, ak už má byť v konkrétnom štáte prípustné, je nutné ...

Podrobnosti k vyhláške č. 21/2023 Z. z.- vyhláška Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávkeGarancia

30.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Právnou úpravou vyhlášky Ministerstva dopravy SR č. 21/2023 Z. z ., ktorá nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023, sa do vyhlášky č. 134/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, dopĺňa právna úprava automatizovaných doručovacích vozidiel ...

Podrobnosti k vyhláške č. 20/2023 Z. z. - vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiťGarancia

27.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 20/2023 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatneniaGarancia

26.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 18. januára 2023 nastala účinnosť nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 17/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SRGarancia

24.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády SR č. 114/2017 Z. z. v  znení účinnom do 14. januára 2023 ustanovovalo štátnozamestnanecké miesta v odboroch štátnej služby „Investície” a „Informatizácia” ako štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môžu vykonávať štátnu službu iba občania Slovenskej republiky ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 16/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

23.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 13. januára 2023 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre ...

Výklad k zákonu č. 11/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúryGarancia

20.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov upravuje postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie a samosprávu ...

Výklad k zákonu č. 9/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojovGarancia

18.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vzhľadom na to, že štátu vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine, Národná rada Slovenskej republiky schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o ...

Výklad k zákonu č. 8/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkGarancia

16.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Znenie zákona č. 8/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna ...

Výklad k zákonu č. 6/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciiGarancia

12.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom zákona č. 6/2023 Z. z. , ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2023, je odstrániť vážnu nezrovnalosť, ktorá sa v zákone vyskytuje od schválenia jeho novely v tomto roku v podobe zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

16.11.2022, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Stiahnuť dokument Vyhlásenie ručiteľa Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom ....................... vyhlasujem ...

Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v príspevkovej organizáciiGarancia

17.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob   Poradové číslo smernice:       Vypracoval:       Schválil:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť ...

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

24.1.2022, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP Dátum školenia: Obsah školenia: Časový rozsah školenia: Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/autorizovaného bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal: Podľa Osnovy ...

Smernica o uplatnení NČZD pri výpočte dane a priznanie daňového bonusuGarancia

13.5.2022, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Ing. Monika Ziškayová Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte dane a priznanie daňového bonusu   Prílohy:       Číslo smernice:       Rozsah platnosti ...

Spôsob vedenia účtovníctva v POGarancia

8.2.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. Stiahnuť dokument Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Spôsob vedenia účtovníctva   Poradové číslo smernice:     Dátum vyhotovenia internej smernice:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     Prílohy ...

viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
február 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
10.2.2023 - Daň zo závislej činnosti
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Účtovníctvo a dane

Pracovné právo

BOZP a OPP

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov