dnes je 1.7.2022

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniu - 220/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeGarancia

1.7.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vydáva v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...

Podrobnosti k nariadeniu - 213/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanieGarancia

30.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie, bolo vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia podľa §42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných ...

Podrobnosti k nariadeniu 212/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadovGarancia

28.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné ...

Výklad k zákonu č. 208/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhuGarancia

27.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôvodom novelizácie zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s ďalšími zákonmi je predovšetkým implementácia požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 o rámci ...

Výklad k zákonu č. 207/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničíGarancia

24.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Počnúc dňom 1. júna 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 207/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

Výklad k zákonu 201/2022 Z. z. - zákon o výstavbeGarancia

22.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva obsiahnutá v jednom zákone (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov) sa počnúc 1. aprílom 2024 ...

Výklad k zákonu 200/2022 Z. z. - zákon o územnom plánovaníGarancia

20.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Doterajšia koncepcia ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva obsiahnutá v jednom zákone (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov) sa počnúc 1. aprílom 2024 ...

Výklad k zákonu 199/2022 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na UkrajineGarancia

17.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Tento zákon je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Zákon č. 199/2022 Z. z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňa 7. júna 2022. Uvedeným ...

Výklad k zákonu 198/2022 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondovGarancia

16.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 198/2022 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňa 7. júna 2022. Tento zákon predstavuje reakciu na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou prinieslo zhoršenie geopolitickej situácie, a to jednak v dôsledku pandémie, ako aj v dôsledku vojnového konfliktu, ktorý ...

Výklad k zákonu 187/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zboreGarancia

14.6.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová K schváleniu zákona došlo predovšetkým z dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie členských príspevkov v roku 2020Archív

20.2.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zaúčtovali sme správne členské príspevky na rok 2020, keď sme použili 548/321? Taktiež by nás zaujímalo, či je správne zvolená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie - 642006 v rámci účtovania v obci. Odpoveď: Účastník združenia účtuje o úhrade prostriedkov cez účet 396 ...

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v POGarancia

2.6.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie ...

Vyhlásenie ručiteľa - vzorArchív

8.3.2021, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Vyhlásenie ručiteľa - vzor   Prílohy          Číslo smernice          Rozsah platnosti          Za správnosť smernice zodpovedá          Za dodržiavanie ...

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

13.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

24.1.2022, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP Dátum školenia: Obsah školenia: Časový rozsah školenia: Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/autorizovaného bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal: Podľa Osnovy ...

viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
júl 2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.7.2022 - Spotrebná daň z liehu
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Účtovníctvo a dane

Pracovné právo

BOZP a OPP

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Semináre, Online konferencie
Najnovšie články
viac článkov