dnes je 23.6.2024

Poistné na zdravotné poistenie zamestnanca v roku 2019Archív

29.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019Archív

22.11.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveniskoArchív

17.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej službyArchív

10.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poisteniaGarancia

1.12.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - benefity pre zamestnancov - nadštandardná zdravotná starostlivosťArchív

2.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviskoArchív

29.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaúčtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne v 2019Archív

6.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej službyArchív

10.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciArchív

16.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkamiArchív

15.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenamiArchív

15.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkovArchív

13.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniuArchív

22.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov