dnes je 4.2.2023

Checklist - Smernica - Smernica o účtovaní a odpisovaní majetkuArchív

3.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezentácia - Smernica - Smernica o účtovaní a odpisovaní majetkuArchív

3.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o účtovaní a odpisovaní majetkuArchív

2.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov v NOArchív

23.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii drobného hmotného majetkuArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POArchív

2.6.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov v POArchív

22.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interná smernica pre účely poistenia majetkuArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetkuArchív

27.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NOArchív

27.8.2021, Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciArchív

6.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v POArchív

2.6.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v rozpočtových organizáciách a obciArchív

14.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Checklist - Smernica - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obceArchív

4.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prezentácia - Smernica - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obceArchív

4.11.2021, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NOArchív

22.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NOArchív

19.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v RO a obciArchív

1.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôvody zostavovania interných smerníc pre oblasť účtovníctva v neziskových účtovných jednotkáchArchív

18.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a používaní rezerv a opravných položiek v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v rozpočtových organizáciách a obciachArchív

18.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh v RO a obciArchív

2.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii valutových a devízových operácií v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová osnova a účtový rozvrh v NOArchív

27.8.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh v POArchív

2.6.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v POArchív

6.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia v NOArchív

30.8.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca projektové účtovníctvo v NOArchív

24.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vykonaní inventarizácie v rozpočtových organizácií a obciArchív

11.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa všetko v skratke vzťahuje na subjekt verejnej správy?Archív

31.10.2019, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii a obciArchív

7.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v RO a obciArchív

23.8.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v príspevkových organizáciáchArchív

15.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre výkon základnej finančnej kontrolyGarancia

1.11.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NOArchív

11.2.2022, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v obciArchív

8.11.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vykonaní inventarizácie v príspevkových organizáciáchArchív

8.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v rozpočtovej organizácii a obciArchív

10.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania kurzových rozdielov v RO a obciArchív

24.8.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v POArchív

8.2.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov, časového rozlíšenia v POArchív

4.7.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o finančnej kontroleGarancia

1.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania rezerv v POArchív

3.7.2021, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo programová dokumentácia v NOArchív

19.11.2021, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov