dnes je 28.10.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

582/2004 Z.z., Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení účinnom k 1.1.2021

582/2004 Z.z.
ZÁKON
z 23. septembra 2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
747/2004 Z.z.
1. 1. 2005
dopĺňa, § 104
171/2005 Z.z.
1. 5. 2005
dopĺňa, § 104
517/2005 Z.z.
1. 12. 2005
mení, 67 novelizačných bodov
120/2006 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 17 ods. 1
460/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 17
538/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa 70 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
535/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 99
467/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
527/2010 Z.z.
29. 12. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
527/2010 Z.z.
1. 3. 2011
mení § 8
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 103
460/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 95
460/2011 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 80 novelizačných bodov
548/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
68/2012 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 85
286/2012 Z.z.
1. 12. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
343/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 77 a poznámku pod čiarou
347/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
484/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 40, § 77 a poznámku pod čiarou
268/2014 Z.z.
15. 10. 2014
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
333/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení § 8
361/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 78
79/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 77 a poznámky pod čiarou
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 17
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 77 a § 78
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 82 a § 104j
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 99e
460/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
354/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 17
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 2
Druhy miestnych daní
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.