dnes je 20.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

595/2003 Z.z., Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.4.2025

595/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z príjmov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
76/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení § 17, § 20, § 50, § 52b, dopĺňa nový § 52c
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 9
530/2007 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 13
561/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 30a
621/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení dopĺňa 53 novelizačných bodov
621/2007 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa § 18
621/2007 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 21
653/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 5, § 38. § 39
168/2008 Z.z.
1. 6. 2008
dopĺňa § 50
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 20
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
465/2008 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 21
563/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
567/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 19
60/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
185/2009 Z.z.
1. 1. 2010
dopĺňa § 30b
504/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
504/2009 Z.z.
1. 1. 2011
mení § 50 ods. 1
563/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení 3 novelizačné body
374/2010 Z.z.
30. 9. 2010
dopĺňa § 17
548/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 99 novelizačných bodov
129/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 30, § 30a a § 52j
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení 6 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 8, § 7, § 21
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 9, § 50, § 52n
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 49
548/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa § 2, § 22 a § 26
188/2012 Z.z.
29. 6. 2012
pozastavuje § 51b
189/2012 Z.z.
30. 6. 2012
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
288/2012 Z.z.
30. 9. 2012
dopĺňa § 52s
395/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
70/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
318/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 95 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
463/2013 Z.z.
1. 9. 2014
mení § 18
463/2013 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
180/2014 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 5
183/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 9
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 95 novelizačných bodov
364/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 43 a poznámku pod čiarou
371/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
25/2015 Z.z.
15. 3. 2015
dopĺňa § 52ze a poznámky pod čiarou
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
62/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
79/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 8, § 43 a poznámku pod čiarou
140/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 52zf
140/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11
176/2015 Z.z.
1. 9. 2015
dopĺňa § 5
253/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení § 52zc
253/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 92 novelizačných bodov
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 21
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa § 9 a poznámky pod čiarou
361/2015 Z.z.
18. 3. 2016
dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa § 19 a § 41
341/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
341/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
335/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
341/2016 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
344/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 130 novelizačných bodov
344/2017 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 2, § 17h a § 52zo
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 30d a poznámky pod čiarou
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 19 a poznámky pod čiarou
213/2018 Z.z.
1. 10. 2018
dopĺňa 8 novelizačných bodov
213/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
385/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 17, § 52zv a poznámku pod čiarou
4/2019 Z.z.
1. 2. 2019
dopĺňa § 29 a poznámku pod čiarou
10/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení § 33 a dopĺňa § 52zw
54/2019 Z.z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa § 5, § 9, § 52zx a poznámku pod čiarou
88/2019 Z.z.
9. 4. 2019
mení § 17 a dopĺňa § 52zy
155/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 9, § 19 a poznámku pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 32, § 37, § 50 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 37
223/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 5
228/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 9 a poznámky pod čiarou
233/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 19 a poznámku pod čiarou
301/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 30 a § 52
301/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 133 novelizačných bodov
301/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
301/2019 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa § 5
315/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
316/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 11 a § 52zz
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
462/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
393/2019 Z.z.
1. 4. 2020
mení § 9 a poznámku pod čiarou
46/2020 Z.z.
1. 4. 2020
mení § 11
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení § 19
296/2020 Z.z.
31. 10. 2020
mení § 11
416/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
416/2020 Z.z.
1. 7. 2021
dopĺňa § 52zzj
416/2020 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
420/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 52zzl
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení § 5
215/2021 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
257/2021 Z.z.
1. 8. 2021
dopĺňa § 52zzj
257/2021 Z.z.
1. 1. 2022
dopĺňa § 33
310/2021 Z.z.
1. 9. 2021
mení § 50
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
408/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
416/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
129/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
222/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
232/2022 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
232/2022 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
257/2022 Z.z.
1. 9. 2022
dopĺňa § 9
433/2022 Z.z.
8. 12. 2022
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
496/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
496/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
519/2022 Z.z.
31. 12. 2022
dopĺňa § 19
59/2023 Z.z.
27. 2. 2023
dopĺňa § 19
60/2023 Z.z.
15. 3. 2023
dopĺňa § 19
65/2023 Z.z.
1. 5. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
123/2023 Z.z.
1. 5. 2023
dopĺňa § 52zzs
128/2023 Z.z.
18. 4. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
128/2023 Z.z.
1. 5. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení poznámku pod čiarkou
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
mení a dopĺňa 5 novelizačnýchh bodov
278/2023 Z.z.
1. 8.2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
281/2023 Z.z.
1. 8.2023
mení sa poznámka pod čiarou k odkazu 105a
309/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
508/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
530/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
46/2024 Z.z.
1. 4. 2024
dopĺňa § 52zzza
87/2024 Z.z.
1. 7. 2024
dopĺňa § 11
80aaa § 23 a 106c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 421/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „daň”),
b) spôsob platenia a vyberania dane.
(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo dohoda, ktorá bola uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej len „medzinárodná zmluva”), má prednosť pred týmto zákonom.
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) daňovníkom
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov