dnes je 20.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

314/2001 Z.z., Zákon o ochrane pred požiarmi, v znení účinnom k 9.4.2020

314/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
o ochrane pred požiarmi
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
400/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
37/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení 14 novelizačných bodov
129/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 53 novelizačných bodov
129/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11d
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 11c
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 77c
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 1) pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov