dnes je 23.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení účinnom k 1.12.2019

40/1964 Zb.
OBČIANSKY ZÁKONNÍK
z 26.februára 1964
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1969 Zb.
1. 7. 1969
ruší § 426
131/1982 Zb.
1. 1. 1983
dopĺňa § 489a
131/1982 Zb.
1. 4. 1983
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov
94/1988 Zb.
1. 7. 1988
ruší § 508 ods. 2 a označenie ods. 1
188/1988 Zb.
1. 1. 1989
mení § 477a a dopĺňa § 507c
87/1990 Zb.
29. 3. 1990
mení § 13
105/1990 Zb.,
1. 5. 1990
ruší § 397 ods. 4, § 489a a § 490 ods. 2
116/1990 Zb.
1. 5. 1990
ruší § 196, § 197, § 392, § 393, § 493 ods. 2
87/1991 Zb.
1. 4. 1991
ruší § 453a a mení § 390 a § 493
509/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení a dopĺňa 110 novelizačných bodov
264/1992 Zb.
1. 1. 1993
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
278/1993 Z.z.
1. 1. 1994
ruší §876 ods. 1
249/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení §48 ods. 1
153/1997 Z.z.
20. 6. 1997
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
211/1997 Z.z.
30. 7. 1997
mení § 42a a dopĺňa nový § 42b
252/1999 Z.z.
11. 10. 1999
mení § 515b a dopĺňa § 853
218/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení a dopĺňa § 42a
261/2001 Z.z.
1. 9. 2001
mení, 14 novelizačných bodov
281/2001 Z.z.
1. 10. 2001
mení § 40a a dopĺňa § 741a až § 741k
23/2002 Z.z.
7. 2. 2002
mení § 616
34/2002 Z.z.
1. 3. 2002
ruší § 20b, § 20c, § 20d, § 20e, § 477 ods. 2
95/2002 Z.z.
1. 3. 2002
mení § 788 ods. 2
184/2002 Z.z.
1. 6. 2002
mení § 120 ods. 2
215/2002 Z.z.
1. 5. 2002
mení § 40 ods. 4
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 19 novelizačných bodov
526/2002 Z.z.
1. 5. 2004
mení § 789
504/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 673, § 674, § 677 ods. 2
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 5, § 20i ods. 2;
150/2004 Z.z.
1. 4. 2004
mení, 14 novelizačných bodov
404/2004 Z.z.
1. 8. 2004
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
635/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
635/2004 Z.z.
1. 7. 2005
dopĺňa § 151me
171/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 846
266/2005 Z.z.
30. 6. 2005
ruší § 151me
336/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení § 151j ods. 1, § 151l ods. 1 a dopĺňa nový § 151me
118/2006 Z.z.
1. 4. 2006
mení § 509
188/2006 Z.z.
13. 4. 2006
dopĺňa nový § 449a
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení § 1, § 672 a dopĺňa nový § 442a, § 458a
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 20i
568/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
214/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa § 40 a prílohu
379/2008 Z.z.
1. 11. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 741c a § 779
186/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
575/2009 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
129/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
546/2010 Z.z.
1. 1. 2011
dopĺňa 5 novelizačných bodov
130/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a dopĺňa § 151me a prílohu
161/2011 Z.z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
dopĺňa osemnástu hlavu
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení § 20i, § 151l a § 553b
102/2014 Z.z.
13. 6. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa § 52
106/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
335/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
117/2015 Z.z.
1. 10. 2015
dopĺňa § 151me
239/2015 Z.z.
15. 10. 2015
dopĺňa § 786
273/2015 Z.z.
1. 11. 2015
dopĺňa § 40
438/2015 Z.z.
23. 12. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
39/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 20i
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 7 novelizačných bodov
170/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
184/2018 Z.z.
1. 9. 2018
dopĺňa §118 a § 119
213/2018 Z.z.
1. 10. 2018
dopĺňa 6 novelizačných bodov
343/2018 Z.z.
5. 12. 2018
dopĺňa § 54 a dvatsiatu štvrtú hlavu v deviatej časti
25/2019 Z.z.
30. 1. 2019
ruší § 446
394/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 4 noevlizačné body
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
OBČIANSKOPRÁVNE VZŤAHY A ICH OCHRANA
§ 1
(1) Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.
(2) Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.1)
(3) Občiansky zákonník
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov