dnes je 23.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

18/2018 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2024

18/2018 Z.z.
ZÁKON
z 29. novembra 2017
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 82 a § 107 a poznámku pod čiarou
373/2021 Z.z.
1. 11. 2021
dopĺňa 2 novelizačné body
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
dopĺňa § 110a
7/2024 Z.z.
1. 2. 2024
dopĺňa § 81
109/2024 Z.z.
1. 7. 2024
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov,
b) práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov