dnes je 23.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

222/2004 Z.z., Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení účinnom k 1.7.2024

222/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 6. apríla 2004
o dani z pridanej hodnoty
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
651/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 68 novelizačných bodov
340/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení § 37
523/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 38 novelizačných bodov
656/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, § 25, § 27, prilohu 6 a dopĺňa prílohu 7
215/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 78 a dopĺňa nový § 78a
593/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
378/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
465/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
83/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
258/2009 Z.z.
1. 7. 2009
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
471/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
563/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa § 49 a § 85h
83/2010 Z.z.
1. 5. 2010
dopĺňa § 27 a prílohu č. 7
490/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
406/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 9
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
331/2011 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
331/2011 Z.z.
1. 7. 2025
doteraz neuvedené
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 44 novelizačných bodov
246/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
246/2012 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 85l a rok 2012 v celom texte
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 51 a § 78
440/2012 Z.z.
2. 1. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
360/2013 Z.z.
31. 12. 2013
mení § 85l
360/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
218/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
218/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
218/2014 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
268/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
268/2015 Z.z.
1. 4. 2016
dopĺňa § 78a
360/2015 Z.z.
1. 6. 2016
mení a dopĺňa § 21, § 25 a poznámky pod čiarou
297/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení § 85l
297/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
298/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 79 a poznámku pod čiarou
334/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 27 a poznámky pod čiarou
323/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 27 a prílohu č. 7a
368/2018 Z.z.
1. 4. 2019
dopĺňa § 74
369/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
369/2018 Z.z.
1. 10. 2019
dopĺňa § 9a a § 22
369/2018 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 48c, § 48d, poznámky pod čiarou a prílohu č. 9
317/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa prílohu č. 7
318/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa prílohu č. 7 a poznámky pod čiarou
368/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
344/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
344/2020 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
186/2021 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
346/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
408/2021 Z.z.
15. 11. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
408/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
408/2021 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
222/2022 Z.z.
1. 1. 2023
dopĺňa § 27
516/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
516/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
9/2023 Z.z.
1. 4. 2023
mení prílohu č. 7a
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
530/2023 Z.z.
1. 1. 2024
dopĺňa prílohu č. 7a
102/2024 Z.z.
17. 5. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
102/2024 Z.z.
1. 7. 2024
mení 2 novelizačné body
102/2024 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
102/2024 Z.z.
1. 7. 2025
doteraz neuvedené
102/2024 Z.z.
1. 1. 2026
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň”).
§ 2
Predmet dane
(1) Predmetom dane je
a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov