dnes je 23.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

357/2015 Z.z., Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2023

357/2015 Z.z.
zákon
z 10. novembra 2015
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
372/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 77 novelizačných bodov
368/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
39/2022 Z.z.
1. 3. 2022
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
121/2022 Z.z.
1. 5. 2022
dopĺňa § 8
242/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov