dnes je 20.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení účinnom k 1.1.2025

513/1991 Zb.
z 5. novembra 1991
Obchodný zákonník
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
600/1992 Zb.
28. 12. 1992
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
264/1992 Zb.
1. 1. 1993
mení 6 novelizačných bodov
278/1993 Z.z.
1. 1. 1994
ruší § 761 ods. 1 a § 876 ods. 1
249/1994 Z.z.
1. 10. 1994
mení a dopĺňa § 18 a § 344
106/1995 Z.z.
2. 6. 1995
mení a dopĺňa § 190
171/1995 Z.z.
15. 8. 1995
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
58/1996 Z.z.
1. 3. 1996
mení 4 novelizačné body
317/1996 Z.z.
15. 11. 1996
ruší § 761 ods. 3 prvú vetu
373/1996 Z.z.
28. 12. 1996
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
11/1998 Z.z.
1. 2. 1998
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
127/1999 Z.z.
1. 7. 1999
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
263/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení a dopĺňa § 261
238/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení §68 a § 254
147/2001 Z.z.
1. 5. 2001
mení a dopĺňa § 45 a § 50
500/2001 Z.z.
5. 12. 2001
mení a dopĺňa § 30 a § 68
500/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa 297 novelizačných bodov
426/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 69 a dopĺňa nový § 768d
510/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
ruší § 299 a mení § 117a, § 535, § 628
530/2003 Z.z.
1. 2. 2004
mení, 39 novelizačných bodov
500/2001 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 21
432/2004 Z.z.
1. 10. 2004
mení, 85 novelizačných bodov
315/2005 Z.z.
1. 8. 2005
mení § 13, § 21, § 68, § 245 a§ 369
19/2007 Z.z.
1. 2. 2007
mení, 42 novelizačných bodov
84/2007 Z.z.
1. 3. 2007
mení a dopĺňa § 12 a prílohu
657/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 84 novelizačných bodov
659/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
429/2008 Z.z.
8. 11. 2008
mení a dopĺňa § 125 a § 187
659/2007
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
454/2008 Z.z.
15. 1. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 498,§716,§ 722
276/2009 Z.z.
10. 7. 2009
dopĺňa § 204a a § 408a
487/2009 Z.z.
1.12. 2009
mení a dopĺňa 34 novelizačných bodov
492/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
546/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
193/2011 Z.z.
30. 6. 2011
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
197/2012 Z.z.
1. 8. 2012
dopĺňa § 756a
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 105b
9/2013 Z.z.
1. 2. 2013
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
357/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
87/2015 Z.z.
29. 4. 2015
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
87/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
87/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
172/2015 Z.z.
28. 7. 2015
mení § 179
361/2015 Z.z.
18. 3. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 25, § 54 a § 369d
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
8. 11. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
264/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
264/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 2
156/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
519/2021 Z.z.
28. 12. 2021
dopĺňa § 768t
111/2022 Z.z.
17. 7. 2022
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
407/2022 Z.z.
22. 6. 2023
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
8/2023 Z.z.
1. 2. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 1. 2025
mení § 769
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
HLAVA I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DIEL I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
(2) Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov