dnes je 23.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

552/2003 Z.z., Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, v znení účinnom k 1.1.2020

552/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o výkone práce vo verejnom záujme
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 5 ods. 2
369/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 9 ods. 2
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 3
490/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa § 9b, § 13c a poznámky pod čiarou
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 1 a § 13ba
103/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 1 a § 8
354/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 9
55/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 5 a poznámku pod čiarou
470/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 3 a 13b
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre nepodnikateľské organizácie Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Najnovšie články
  viac článkov