dnes je 24.9.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 355/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilostiGarancia

14.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č.  52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 24 ods. 9, 10 a 23 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá nadobudne účinnosť počnúc nasledujúcim ...

Podrobnosti k opatreniu č. 353/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporeníGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na prijatie zákona č. 352/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý bol prijatý v nadväznosti na zmeny v Ústave Slovenskej republiky, sa vydáva opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí ...

Podrobnosti k vyhláške č. 354/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodochGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Základným cieľom novelizácie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.  636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, prostredníctvom vyhlášky č. 354/2023 Z. z. je zosúladenie ...

Podrobnosti k opatreniu č. 352/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľaGarancia

12.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od budúceho roka sa legislatívne ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Uskutoční sa tak na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového ...

Podrobnosti k opatreniu č. 351/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fondeGarancia

11.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôchodkové správcovské spoločnosti sú podľa súčasnej právnej úpravy § 106 zákona č. 43/2004 Z. z.  o starobnom dôchodkovom sporení povinné zostavovať a pravidelne aktualizovať kľúčové informácie o dôchodkovom fonde pre každý spravovaný dôchodkový fond. Obsah kľúčových informácií ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 350/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operáciíGarancia

8.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým septembrovým dňom je účinné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií. Opatrenie ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 349/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušiaGarancia

8.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, prvým júlovým dňom tohto roku, nadobudla účinnosť vyhláška o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Cieľom vyhlášky je ustanoviť členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 347/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivostiGarancia

7.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. septembra tohto roku sa pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, rozširuje o novootvorenú bratislavskú Nemocnicu BORY. V prílohe č. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640 ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 348/2023 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

7.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S účinnosťou od 1. septembra 2023 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny ...

Podrobnosti k vyhláške č. 344/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVaV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej školeGarancia

6.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 182/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vyhlásenie ručiteľa Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom ....................... vyhlasujem ...

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

1.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ...

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

1.1.2023, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP Dátum školenia: Obsah školenia: Časový rozsah školenia: Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal: Podľa Osnovy právnych predpisov ...

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa  § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................   IČO: ................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Smernica o poskytovaní naturálnej mzdyGarancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):         Názov smernice:   O poskytovaní naturálnej mzdy     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah platnosti:         Za ...

viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov