dnes je 2.3.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 18/2024 Z. z. - Vyhláška MS SR o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024Garancia

26.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súlade s § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky   a Železničnej polície v znení neskorších predpisov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 17/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiamGarancia

23.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 30. mája 2023 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 16/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvomGarancia

22.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 10. septembra 2010 bol v Pekingu prijatý Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2209 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa ...

Podrobnosti k vyhláške č. 15/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtovGarancia

21.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom vyhlášky je upresniť podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov, podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora a podrobnosti o uplatňovaní opatrení podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a ...

Podrobnosti k nálezu Ústavného súdu SR č. 13/2024 Z. z. - Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/2022 z 13. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincovGarancia

19.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 13. decembra minulého roku, Ústavný Súd SR rozhodol o nesúlade ustanovení § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ...

Informácia k rozhodnutiu č. 12/2024 Z. z. - Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentuGarancia

15.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 10. februára bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu. Deň konania volieb bol ustanovený na  sobotu 8. júna 2024 . Zároveň boli tiež určené lehoty na utvorenie: ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 11/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o podpísaní Programu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2024 - 2028Garancia

13.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 26. januára 2024 bol v Bukurešti podpísaný Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2024 – 2028. V súlade s článkom 10 ods. 1 tohto dokumentu, Program spolupráce ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 9/2024 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o uložení kolektívnej zmluvy (KZ) vyššieho stupňa pre príslušníkov HaZZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov ZVaJS o dodatku č. 18 ku KZ vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR a o dodatku č. 10 ku KZ vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a OZVOSGarancia

7.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Oznámenie MPSVaR SR o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov HaZZ, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vyhlásenie ručiteľa Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom ....................... vyhlasujem ...

Vzor žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správyArchív

30.9.2022, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Stiahnuť dokument Krajský súd .................................................................. ...................................................................................... ............................... ...

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa  § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................   IČO: ................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

19.6.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Okresný súd v ......... (uviesť sídlo súdu)  Žalobca Meno, priezvisko, titul: Pracovné zaradenie: Pracovisko: Trvalé bytom: Štátna príslušnosť: Telefónne číslo: Žalovaný Názov ...

Smernica o poskytovaní naturálnej mzdyGarancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):         Názov smernice:   O poskytovaní naturálnej mzdy     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah platnosti:         Za ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

O hospodárskej súťaži, úlohe Protimonopolného úradu SR, jeho kompetenciách a historicky silných momentoch sme sa rozprávali s predsedom PMÚ ...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
marec 2024
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov