dnes je 20.7.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Súdy a Generálna prokuratúra
KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica
Tel.: 048/886 01 11, 048/886 02 00
Fax: 048/412 49 76
E-mail: ksbb_infocentrum@justice.sk, infocentrumKSBB@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Zahradnícka 10, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/8881 01 11, 02/8881 02 00
Fax: 02/8881 01 68
E-mail: podatelnaKSBA@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Orolská 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041/885 01 80, 041/885 02 00
Fax: 041/885 01 98
E-mail: infocentrumKSZA@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 01 12, 055/887 02 00
Fax: 055/887 02 20
E-mail: jarmila.beluskova@justice.sk, valeria.levayova@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Štúrova 9, 950 48 Nitra
Tel.: 037/884 02 00, 037/884 02 20
Fax: 037/884 08 78
E-mail: podatelnaksnr@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Hlavná 22, 080 01 Prešov
Tel.: 051/888 02 00
Fax: 051/888 01 92, 051/888 02 82
E-mail: infocentrum.kspo@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE
Námestie sv. Anny 28, 911 50 Trenčín
Tel.: 032/883 01 80, 032/883 02 00
Fax: 032/883 01 91
E-mail: podatelnaKSTN@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE
Vajanského 2, 918 70 Trnava
Tel.: 033/882 01 11, 033/882 02 00
Fax: 033/882 01 91
E-mail: podatelnaKSTT@justice.sk
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Župné nám. 13, 811 03 Bratislava
Tel.: 02/3230 41 11, 02/3230 41 02
Web: https://www.nsud.sk/
E-mail: podatelna@nsud.sk
NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SR
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 02/3213 33 35
Web: https://www.nssud.sk/
E-mail: podatelna@nssud.sk
Okresný súd Čadca
Ulica 17. novembra 1256, 022 21 Čadca
Tel.: 041/885 31 80, 041/885 32 00
Fax: 041/885 31 91
E-mail: podatelnaOSCA@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
Tel.: 048/886 11 98
Fax: 048/886 11 91
E-mail: podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Bardejov
Partizánska 1, 085 75 Bardejov
Tel.: 054/888 21 80, 054/888 22 00
Fax: 054/888 51 91
E-mail: infocentrum.osbj@justice.sk
Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/883 21 80, 038/883 22 00
Fax: 038/883 21 92
E-mail: podatelnaOSBN@justice.sk
Okresný súd Bratislava I
Zahradnícka 10, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/8881 01 11, 02/8881 12 00
Fax: 02/8881 11 91
E-mail: podatelnaosba1@justice.sk
Okresný súd Bratislava II
Drieňová 5, 827 02 Bratislava
Tel.: 02/88 812 111, 02/88 812 200
Fax: 02/88 812 222
E-mail: podatelnaOSBA2@justice.sk
Okresný súd Bratislava III
Nám. Biely kríž 7, 836 07 Bratislava
Tel.: 02/88 813 111, 02/88 813 200
Fax: 02/88 813 191
E-mail: podatelnaosba3@justice.sk
Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava
Tel.: 02/88 814 111, 02/88 814 200
Fax: 02/88 814 191
E-mail: podatelnaOSBA4@justice.sk
Okresný súd Bratislava V
Prokofievova 12, 852 38 Bratislava
Tel.: 02/88 815 111, 02/88 815 201
Fax: 02/88 815 228
E-mail: lubica.vrchovska@justice.sk
Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4, 977 01 Brezno
Tel.: 048/886 31 80, 048/886 32 00
Fax: 048/611 18 03
E-mail: osbr_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Dolný Kubín
Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín
Tel.: 043/885 41 80, 043/885 42 00
Fax: 043/885 41 26
E-mail: infocentrumOSDK@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/882 21 80, 031/882 22 00
Fax: 031/882 21 91
E-mail: infocentrumOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1, 924 23 Galanta
Tel.: 031/882 37 01, 031/882 37 70
Fax: 031/882 31 91
E-mail: infocentrumOSGA@justice.sk
Okresný súd Humenné
Laborecká 17, 066 34 Humenné
Tel.: 057/888 31 80, 057/888 32 00
Fax: 057/888 31 91
E-mail: infocentrum.oshn@justice.sk
Okresný súd Žiar nad Hronom
Dukelských hrdinov 23, 965 35 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/886 41 80, 045/886 42 00
Fax: 045/886 41 91
E-mail: oszh_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Tel.: 041/885 11 11, 041/885 11 04
Fax: 041/885 12 70
E-mail: infocentrumOSZA@justice.sk
Okresný súd Kežmarok
Ulica Trhovište 16, 060 01 Kežmarok
Tel.: 052/888 42 00
Fax: 052/888 40 81
E-mail: infocentrum.oskk@justice.sk
Okresný súd Košice I
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 11 11, 055/887 12 00
Fax: 055/887 14 20
E-mail: infocentrumOSKE1@justice.sk
Okresný súd Košice II
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 21 11, 055/887 22 00
Fax: 055/887 25 20
E-mail: infocentrumOSKE2@justice.sk
Okresný súd Košice - okolie
Štúrova 29, 041 10 Košice
Tel.: 055/887 51 11, 055/887 52 00
E-mail: infoOSKE3@justice.sk
Okresný súd Komárno
Pohraničná 6, 945 35 Komárno
Tel.: 035/884 21 80, 035/884 22 00
Fax: 035/884 21 91
E-mail: podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Levice
Kalvínske nám. 7, 934 31 Levice
Tel.: 036/884 32 00
Fax: 036/884 32 14
E-mail: infocentrumOSLV@justice.sk
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/885 61 11, 044/885 62 00
Fax: 044/562 19 91
E-mail: infocentrumOSLM@justice.sk
Okresný súd Lučenec
Dr. Herza 14, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/886 61 80, 047/886 62 00
Fax: 047/886 61 91
E-mail: oslc_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Malacky
Mierové nám. 10, 901 19 Malacky
Tel.: 034/881 61 80, 034/881 62 00
Fax: 034/881 61 91
E-mail: podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Martin
E. B. Lukáča 2A, 036 61 Martin
Tel.: 043/885 72 00
Fax: 043/885 73 33
E-mail: olga.kalnicka@justice.sk
Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/887 71 80, 056/887 72 00
Fax: 056/887 71 59
E-mail: iveta.golasova@justice.sk, martin.sunitra@justice.sk
Okresný súd Nitra
Štúrova 9, 949 68 Nitra
Tel.: 037/884 12 00, 037/884 12 01
Fax: 037/884 11 91
E-mail: emilia.bediova@justice.sk, martina.rojkova@justice.sk
Okresný súd Námestovo
Námestie Antona Bernoláka 16, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/885 81 11, 043/885 82 00
Fax: 043/885 81 91
E-mail: podatelnaOSNO@justice.sk
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/883 51 80, 032/883 52 00
Fax: 032/883 52 31
E-mail: marta.kravarikova@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky
F. Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky
Tel.: 035/884 42 00, 035/884 42 00
Fax: 035/884 41 92
E-mail: erika.hercegova@justice.sk, michaela.belanova@justice.sk
Okresný súd Partizánske
Ulica 1. mája 4, 958 26 Partizánske
Tel.: 038/883 61 80, 038/883 62 00
Fax: 038/883 61 92, 038/883 61 91
E-mail: podatelnaOSPE@justice.sk
Okresný súd Pezinok
M.R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/881 71 80, 033/881 72 00
Fax: 033/881 72 34
E-mail: gabriela.kuruczova@justice.sk
Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/882 52 00, 033/882 52 00
Fax: 033/882 51 91
E-mail: infocentrumospn@justice.sk
Okresný súd Poprad
Štefánikova 100, 058 52 Poprad
Tel.: 052/888 72 42, 052/888 73 68
Fax: 052/772 40 46
E-mail: infocentrum.ospp@justice.sk
Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/883 71 80, 042/883 72 00
Fax: 042/883 71 91
E-mail: podatelnaOSPB@justice.sk
Okresný súd Prešov
Grešova 3, 080 42 Prešov
Tel.: 051/888 11 11, 051/888 15 75
Fax: 051/888 11 91
E-mail: infocentrum.ospo@justice.sk
Okresný súd Prievidza
Švéniho 5, 971 72 Prievidza
Tel.: 046/883 82 00
E-mail: podatelnaOSPD@justice.sk
Okresný súd Revúca
SNP 1, 050 01 Revúca
Tel.: 058/886 81 80, 058/886 82 00
Fax: 058/886 81 92
E-mail: osra_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Rimavská Sobota
Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota
Tel.: 047/886 91 80, 047/886 92 00
Fax: 047/886 91 92
E-mail: rs_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava
Tel.: 058/887 81 80, 058/887 82 00
Fax: 058/887 81 91
E-mail: infocentrumOSRV@justice.sk
Okresný súd Ružomberok
Dončova 8, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/885 92 00
Fax: 044/885 91 91
E-mail: _SEKRETARIAT_OS_RK@justice.sk
Okresný súd Senica
Námestie oslobodenia 1, 905 30 Senica
Tel.: 034/882 61 80, 034/882 62 00
Fax: 034/882 61 91, 034/882 61 92
E-mail: ingrid.budova@justice.sk
Okresný súd Skalica
Námestie Slobody 15, 909 01 Skalica
Tel.: 034/882 71 80, 034/882 72 00
Fax: 034/882 71 91
E-mail: podatelnaOSSI@justice.sk
Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/887 61 80, 053/887 62 60
Fax: 053/887 61 91, 053/887 61 74
E-mail: mariana.kostelnikova@justice.sk
Okresný súd Stará Ľubovňa
Ulica 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/888 52 00
Fax: 052/888 52 91
E-mail: infocentrum.ossl@justice.sk
Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník
Tel.: 054/888 61 80, 054/888 62 00
Fax: 054/888 61 84
E-mail: infocentrum.ossk@justice.sk
Okresný súd Topoľčany
Nám. M.R. Štefánika 55, 955 15 Topoľčany
Tel.: 038/884 61 11, 038/884 62 00
Fax: 038/884 61 91
E-mail: podatelnaOSTO@justice.sk
Okresný súd Trebišov
Nám. Mieru 838, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/887 91 11, 056/887 92 00
E-mail: infoOSTV@justice.sk
Okresný súd Trenčín
Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Tel.: 032/883 11 11, 032/883 12 00
Fax: 032/883 11 91
E-mail: PodatelnaOSTN@justice.sk
Okresný súd Trnava
Hlavná 49, 917 83 Trnava
Tel.: 033/882 15 11, 033/882 12 00
Fax: 033/882 11 91
E-mail: infocentrumOSTT@justice.sk
Okresný súd Veľký Krtíš
Ulica SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš
Tel.: 047/886 21 11, 047/886 22 00
Fax: 047/886 21 91
E-mail: vk_infocentrum@justice.sk
Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874, 092 32 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/888 81 80, 057/888 80 45
Fax: 057/888 81 91
E-mail: infocentrum.osvv@justice.sk
Okresný súd Zvolen
J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
Tel.: 045/886 71 11, 045/886 72 00
Fax: 045/533 31 58
E-mail: oszv_infocentrum@justice.sk
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/889 51 80, 033/889 51 36
Fax: 033/889 52 72, 033/889 51 74
E-mail: sps@justice.sk
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110, 042 65 Košice
Tel.: 055/720 72 11, 02/5972 45 01
Web: https://www.ustavnysud.sk/
E-mail: podatelna@ustavnysud.sk
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v legislatíve verejnej správy od 1. 4. 2024 - čo by sme si mali do smerníc doplniť

Od 1.4.2024 nadobudlo účinnosť viacero legislatívnych zmien, ktoré si vyžadujú pozornosť subjektov verejnej správy. Aké dokumenty si treba ...

Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - čo je dobré aktualizovať, a na ktoré treba upozorniť

Podcast - Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - je zameraný na novely - Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, konkrétne zák...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov