dnes je 3.10.2023

Najnovšie

Podrobnosti k opatreniu č. 368/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

28.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov ...

Podrobnosti k vyhláške č. 367/2023 Z. z. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahuGarancia

28.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súčasnosti používané softvérové riešenie štandardných formulárov používaných vo verejnom obstarávaní nezohľadňuje technologický vývoj, čo má za následok, že štandardné formuláre pre oznámenia používané vo verejnom obstarávaní nespĺňajú požiadavky ustanovené vykonávacím nariadením ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 366/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19Garancia

27.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.  o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanovuje vláda SR nariadením. Takýmto nariadením ...

Podrobnosti k vyhláške č. 364/2023 Z. z.- Vyhláška MH SR, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republikyGarancia

26.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Na ochranu obchodnopolitických alebo iných dôležitých záujmov Slovenskej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov možno všeobecne záväzným právnym predpisom obmedziť alebo zakázať vykonávanie zahranično-hospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Slovenskej ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 363/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území UkrajinyGarancia

25.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. novembra dochádza k zrušeniu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Okrem toho dochádza ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 362/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatneniaGarancia

22.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým októbrom dochádza k ďalšej, v poradí druhej, novelizácii nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 361/2023 Z. z.- Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

22.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S účinnosťou od 15. septembra 2023 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 360/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území UkrajinyGarancia

21.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 15. septembra 2023 dochádza k zmene a doplneniu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ...

Podrobnosti k vyhláške č. 358/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkovGarancia

19.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zámerom novoprijatého vykonávacieho právneho predpisu, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov, je nadviazanie na zákon č. 495/2022 Z. z. , ktorým ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 357/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024Garancia

18.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa od 15. septembra 2023 upravuje spôsob alokácie verejných zdrojov medzi národné športové zväzy. Dochádza k tomu nariadením vlády SR č. 357/2023 Z. z. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vyhlásenie ručiteľa Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom ....................... vyhlasujem ...

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

1.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ...

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

1.1.2023, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZP Dátum školenia: Obsah školenia: Časový rozsah školenia: Meno, priezvisko a podpis zamestnávateľa/bezpečnostného technika/BT, ktorý oboznámenie vykonal: Podľa Osnovy právnych predpisov ...

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa  § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................   IČO: ................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Smernica o poskytovaní naturálnej mzdyGarancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):         Názov smernice:   O poskytovaní naturálnej mzdy     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah platnosti:         Za ...

viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
október 2023
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
2.10.2023 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
2.10.2023 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov